Planer og styringsdokumenter

Årsplan 2020

Vedtekter

Strategiplan 2018 – 2021

 


Brukerundersøkelse

Vekstbarnehagen – 2019