Planer og styringsdokumenter

Årsplan 2021

Vedtekter

Strategiplan 2018 – 2021

Aktivitetsplan, vår 2021

Aktivitetsplan, høst 2021

 

 


Brukerundersøkelse

Vekstbarnehagen – 2019