Planer og styringsdokumenter

Årsplan 2023-2024Last ned

Strategiplan 2018 – 2021

Aktivitetsplan, vår 2021

Aktivitetsplan, høst 2021


Brukerundersøkelse

Vekstbarnehagen – 2019