Barnehagen har to avdelinger; Snipp og Snapp, men noen ganger også Snute som er ute!

Barnehagen har to avdelinger; Snipp og Snapp.

På Snipp går barn i alderen 3 – 6 år, og på Snapp går barn i alderen 1- 3 år.

I tillegg disponerer vi uteareal «Snute» i Grønnsundveien der vi har en rullering.

Barna i alder 3-5 rullerer i aldersgrupper slik at alle barnegruppene få med muligheter til å delta aktivt i utendørsaktiviteter i form av naturopplevelser, turer, praktiske prosjekter og være ute i all slags vær.

 

Ansatte Snipp vår 2019

Ann- Cathrin Ødegård             Pedagogisk leder (100%)

Aina Thorvaldsen                   Barnehagelærer (100%)

Linn Vik Olsen                        Barne- og ungdomsarbeider 80% (Under utdanning barnehagelærer – ferdig vår 2020)

Igor Hartman                           Assistent 100%

 

Ansatte Snapp vår 2018

Anette Rusdal                      Pedagogisk leder (100%)

Zewdit Yosef                          Assistent (100%)

Emilie Eckmann                     Assistent (100%)

Bodhild Gabrielsen                  Assistent (20%)

Johanna Holmberg                 Assistent (50%) (Under utdanning barnehagelærer ferdig vår 2021)

Ledelse

Jorun Buli-Holmberg

Anette Rusdal

 

Samarbeidsutvalg (S.U.)

Caroline Flood Leborg             (Foreldrerepsentant)

Eline Willumsen                      (Foreldrepresentant)

Anette Rusdal                       (Barnehageansatt)

Johanna Holmberg                  (Barnehageansatt)

Jorun Buli-Holmberg               (Eier)

Ann- Cathrine Ødegård           (Vara)

Linn Vik Olsen                         (Vara)

Aina Thorvaldsen                    (Vara)