Avdeling Snapp (Småbarn 1- 3 år)

Zewdit Yosef (Pedagogisk medarbeider)

Bodhild Gabrielsen (Pedagogisk medarbeider)

Avdeling Snipp (Småbarn 2- 6 år)

Anette Rusdal (Pedagogisk leder)

Aina Thorvaldsen (Barnehagelærer)

Ine West Ingebretsen (Pedagogisk medarbeider)

Ledelse

Jorun Buli-Holmberg (Eier)

Siri Helene Henriksen (Styrer)

Samarbeidsutvalg (S.U.)

Eline Willumsen Horgen(Foreldrerepresentant)

Henriette Runsbeck (Foreldrerepresentant)

Thea Martine Rosenberg (Vara – Foreldrerepresentant)

Christina Robertson (Vara – Foreldrerepresentant)

Jorun Buli-Holmberg (Eier representant)

Siri Henriksen (Styrer representant)

Anette Rusdal (Ansatt representant)

Aina Thorvaldsen (Vara – Ansatt representant)