Avdeling Snapp (1- 3 år)

May-Katrine Lillerud (Pedagogisk leder)

Zewdit Yosef (Pedagogisk medarbeider)

Hozan Abdalla Mahmood (Pedagogisk medarbeider)

Bodhild Gabrielsen (Pedagogisk medarbeider)

Avdeling Snipp (2- 6 år)

Anette Rusdal (Pedagogisk leder)

Aina Thorvaldsen (Barnehagelærer)

Ine West Ingebretsen (Pedagogisk medarbeider)

Ledelse

Siri Helene Henriksen (Styrer)

Jorun Buli-Holmberg (Eier)

Samarbeidsutvalg (S.U.)

Eline Willumsen Horgen(Foreldrerepresentant)

Henriette Runsbeck (Foreldrerepresentant)

Thea Martine Rosenberg (Vara – Foreldrerepresentant)

Christina Robertson (Vara – Foreldrerepresentant)

Jorun Buli-Holmberg (Eier representant)

Anette Rusdal (Ansatt representant)

Aina Thorvaldsen (Vara – Ansatt representant)

Siri Henriksen (Leder representant)

Jorun Buli-Holmberg (Vara Leder representant)