Barnehagen har to avdelinger; Snipp og Snapp, men noen ganger også Snute som er ute!

Barnehagen har to avdelinger; Snipp og Snapp. På Snipp går barn i alderen 3 – 6 år, og på Snapp går barn i alderen 1- 3 år. I tillegg disponerer vi uteareal «Snute» i Grønnsundveien der vi har en rullering, Barna i alder 3-5 rullerer  i aldersgrupper slik at alle barnegruppene får en uke med muligheter til å delta aktivt i utendørsaktiviteter i form av naturopplevelser, turer, praktiske prosjekter og være ute i all slags vær.

Ansatte Snipp høst 2018

Ann- Cathrin

Igor

Emilie

Ansatte Snapp høst 2018

Aina

Zewdit

Bodhild

Johanna

Ansatte Snute høst 2018

Linn

Igor

Johanna

Emilie

PEDAGOGISK LEDERTEAM OG UTVALG

Pedagogisk lederteam

Jorun Buli-Holmberg

Aina Thorvaldsen

Ann- Cathrin Ødegård

Johanna Holmberg

Linn Vik Olsen

Samarbeidsutvalg (S.U.)

Caroline Flood Leborg (Foreldrerepsentant)

Silje Poulsen  (Foreldrepresentant)

Ann-Cathrin Ødegård (Personalrepresentant)

Jorun Buli-Holmberg (Eierrepresentant)

Johanna Holmberg (Vara)

Linn Vik Olsen (Vara)

Aina Thorvaldsen (Vara)