Avdeling Snapp (Småbarn 1- 3 år)

Anette Rusdal (Pedagogisk leder)

Zewdit Yosef (Pedagogisk medarbeider)

Bodhild Gabrielsen (Pedagogisk medarbeider)

Ida Nordli Stensdal (Pedagogisk medarbeider)

Avdeling Snipp (Småbarn 2- 6 år)

Stine Orsten (Pedagogisk leder)

Aina Thorvaldsen (Barnehagelærer)

Ine West Ingebretsen (Pedagogisk medarbeider)

Ledelse

Jorun Buli-Holmberg

Johanna Holmberg

Samarbeidsutvalg (S.U.)

Henriette  (Foreldrerepresentant)

Eline Willumsen (Foreldrerepresentant)

Thea Rosenberg (Vara – Foreldrerepresentant)

Janne Rostad Jensen (Vara – Foreldrerepresentant)

Jorun Buli-Holmberg (Eier representant)

Johanna Holmberg (Styrer representant)

Anette Rusdal (Ansatt representant)

Aina Thorvaldsen (Vara – Ansatt representant)