Ann- Cathrin Ødegård        Pedagogisk leder (100%)

Anette Rusdal                       Pedagogisk leder (100%)

Aina Thorvaldsen                Førskolelærer (100%)

Linn Vik Olsen                     Barne- og ungdomsarbeider 80% (Under utdanning barnehagelærer -ferdig vår 2020)

Bodhild Gabrielsen              Medarbeider (30%)

Kari Høyem                           Medarbeider (100%)

Petra Ballhause/Marija Sabo Borgen          Medarbeider (100 %)

Zewdit Yosef                         Medarbeider (100%)

 

Ledelse

Jorun Buli-Holmberg (50%)

Johanna Holmberg (50%)

 

Samarbeidsutvalg (S.U.)

Caroline Flood Leborg             (Foreldrerepresentant)

Eline Willumsen                      (Foreldrerepresentant)

Susanna Lindqvist                   (Vara – Foreldrerepresentant)

Janne Rostad Jensen              (Vara – Foreldrerepresentant)

Jorun Buli-Holmberg               (Eier)

Johanna Holmberg                  (Barnehageansatt)

Ann- Cathrine Ødegård           (Barnehageansatt)

Linn Vik Olsen                         (Vara – Barnehageansatt)

Aina Thorvaldsen                    (Vara – Barnehageansatt)