Barnehagen har to avdelinger; Snipp og Snapp, men noen ganger også Snute som er ute!

Barnehagen har to avdelinger; Snipp og Snapp. På Snipp går barn i alderen 3 – 6 år, og på Snapp går barn i alderen 1- 3 år. I tillegg disponerer vi uteareal «Snute» i Grønnsundveien der vi har en rullering, slik at alle barna kan i løpet av en måned får muligheter til å delta aktivt i utendørsaktiviteter i form av naturopplevelser, turer, praktiske prosjekter og være ute i all slags vær.

Ansatte Snipp vår 2018

Johanna
Linn
Sofia
Hanna
Oskar

Ansatte Snapp vår 2018

Aina
Bodhild
Zewdit

LEDERTEAM OG UTVALG

Lederteam

Jorun Buli-Holmberg
Aina Thorvaldsen
Johanna Holmberg
Linn Vik Olsen

Samarbeidsutvalg

Karianne Moger (Foreldrerepsentant)
Stine Stein (Foreldrepresentant)
Johanna Holmberg (personalrepresentant)
Linn Vik Olsen (personalrepresentant)
Aina Thorvaldsen (personalrepresentant)
Jorun Buli-Holmberg (eierrepresentant)