"Alle barna i Vekstbarnehagen skal bli kjent med seg selv, hverandre og de voksne og oppleve glede trygghet og mestring."

Egenverd

Toleranse

Likeverd

Anerkjennelse

Alle barn er unike og barnehagen legger vekt på respekt for menneskeverd og forskjellighet i et inkluderende oppvekst- og opplæringsmiljø.

Barnehagen legger vekt på å fremme barns egenverd, toleranse, likeverd og anerkjennelse for alle i barnehagens felleskap.

Positivt samspill og sosialisering er hovedmål for barnehagen.

Alle barna skal lære å forholde seg til normer, verdier og livsmønster i barnehagen og samfunnet, og utvikle ferdigheter i å omgå andre, mestre selvstendighet og medvirkning og ta medansvar for seg selv og andre.

Barnehagen legger vekt at hvert enkelt barn skal få mulighet til å utvikle seg i forhold til sitt modenhetsnivå og fra der de nå befinner seg utviklingsmessig.

Satsingsområder

  • Omsorg og barns medvirkning
  • Lek og læring
  • Samspill, språk og  kommunikasjon
  • Kulturell og sosial kompetanse

 

Vi bygger ny webside!

18. februar 2018

Denne siden er under konstruksjon! Hvis det er noe dere ser etter, men som mangler, vennligst si ifra på Snippsnappsnute@hotmail.com

Takk!

Her finner du oss!

🙂