"Barna i Vekstbarnehagen skal oppleve glede, utfordringer og positivt samspill i et trygt og inkluderende miljø som fører til vekst.

Egenverd

Toleranse

Likeverd

Anerkjennelse

Vekstbarnehagen er en liten privat barnehage som ligger i Årengveien 1b.

Barnehagen har to avdelinger, Snipp med barn alderen 3-6, og Snapp med barn i alderen 1-3 år.

Storebarnsavdelingen (Snipp)  har 18 barn fra 2-6 år og småbarnsavdelingen (Snapp) har 9 barn fra 1-3 år. Tilsammen 27 barn.

Vi disponerer også et uteområde/naturområde og lokaler tilhørende Nes Hageby Vel i Grønsundveien 7. Dette er en tidligere barnepark med et stort område hvor vi har en gapahuk, en grillhytte og et lite hus med toalett og oppholdsrom.

Vi er en liten og trivelig barnehage med fornøyde foreldre og glade barn. Barnehagen har erfarne og stabile ansatte. Vi har små oversiktlige barnegrupper med gode muligheter til å følge opp hvert enkelt barn.

EQ-sertifisert barnehage

Vekstbarnehagen er en EQ sertifisert barnehage. Det innebærer at vi som jobber her er opptatt av at barn skal være sammen med voksne som har høy grad av emosjonell intelligens. Vi vil at barn blir møtt på en slik måte at de får en grunnfølelse av å være bra nok i kraft av den de er.  Les mer om hva det innebærer å være en EQ-sertifisert barnehage her (EQ-barnehage – EQ Institute).

Barnehagens visjon

Barna i Vekstbarnehagen skal oppleve glede, positivt samspill, utfordringer og mestring i et trygt og inkluderende miljø som fører til vekst.

Det er ikke publisert noen nyheter ennå

Her finner du oss!

🙂