"Alle barna i Vekstbarnehagen skal bli kjent med seg selv, hverandre og de voksne og oppleve glede trygghet og mestring."

Egenverd

Toleranse

Likeverd

Anerkjennelse

Vekstbarnehagen er en liten privat barnehage som ligger i Årengveien 1b.

Barnehagen har tre avdelinger, en naturavdeling «Snute» med barn i alderen 3-6 år, en storebarnsavdeling «Snipp» med barn alderen 3-6, og en småbarnsavdeling «Snapp» med barn i alderen 1-3 år.

Storebarnsavdelingen (Snipp)  har 18 barn fra 2-6 år og småbarnsavdelingen (Snapp) har 9 barn fra 1-3 år. Tilsammen 27 barn.

Naturavdelingen (Snute) holder til i en tidligere barnepark i Grønsundveien 4, 1394 Nesbru. Der er det Gapahuk og grillhytte, og i tillegg har barna vært med til å bygge en hytte i et stort grantre. På Snute er det også et lite hus med toalett, garderobe, oppholdsrom og kjøkken.

Vi er en liten og trivelig barnehage med fornøyde foreldre og glade barn. Barnehagen har erfarne og stabile ansatte. Vi har små oversiktlige barnegrupper med gode muligheter til å følge opp hvert enkelt barn.

Alle barna får delta i naturgruppen hvor det er grillhytte, gapahuk, lekehytte, andre lekeapparater og et hus med toalett, kjøkken og stue. Der er det store muligheter for barna å oppleve naturen, gå turer, utendørsprosjekter og være ute i all slags vær.

Verdigrunnlag og mål

Alle barn er unike og barnehagen legger vekt på respekt for menneskeverd og forskjellighet i et inkluderende oppvekst- og opplæringsmiljø.

Barnehagen legger vekt på å fremme barns egenverd, toleranse, likeverd og anerkjennelse for alle i barnehagens felleskap.

Positivt samspill og sosialisering er hovedmål for barnehagen.

Alle barna skal lære å forholde seg til normer, verdier og livsmønster i barnehagen og samfunnet, og utvikle ferdigheter i å omgå andre, mestre selvstendighet og medvirkning og ta medansvar for seg selv og andre.

Barnehagen legger vekt at hvert enkelt barn skal få mulighet til å utvikle seg i forhold til sitt modenhetsnivå og fra der de nå befinner seg utviklingsmessig.

Satsingsområder

  • Omsorg og barns medvirkning
  • Lek og læring
  • Samspill, språk og  kommunikasjon
  • Kulturell og sosial kompetanse

Vi jobber med å oppdatere hjemmesiden

11. april 2023

Denne siden er under konstruksjon! Hvis det er noe dere ser etter, men som mangler, vennligst si ifra på Ledelse@vekstbarnehagen.no

Takk!

Her finner du oss!

🙂