"Barna i Vekstbarnehagen skal oppleve glede, utfordringer og positivt samspill i et trygt og inkluderende miljø som fører til vekst.

Egenverd

Toleranse

Likeverd

Anerkjennelse

Vekstbarnehagen er en liten privat barnehage som ligger i Årengveien 1b.

Barnehagen har tre avdelinger, en naturavdeling «Snute» med barn i alderen 3-6 år, en storebarnsavdeling «Snipp» med barn alderen 3-6, og en småbarnsavdeling «Snapp» med barn i alderen 1-3 år.

Storebarnsavdelingen (Snipp)  har 18 barn fra 2-6 år og småbarnsavdelingen (Snapp) har 9 barn fra 1-3 år. Tilsammen 27 barn.

Naturavdelingen (Snute) holder til i en tidligere barnepark i Grønsundveien 4, 1394 Nesbru. Der er det Gapahuk og grillhytte, og i tillegg har barna vært med til å bygge en hytte i et stort grantre. På Snute er det også et lite hus med toalett, garderobe, oppholdsrom og kjøkken.

Vi er en liten og trivelig barnehage med fornøyde foreldre og glade barn. Barnehagen har erfarne og stabile ansatte. Vi har små oversiktlige barnegrupper med gode muligheter til å følge opp hvert enkelt barn.

Alle barna får delta i naturgruppen hvor det er grillhytte, gapahuk, lekehytte, andre lekeapparater og et hus med toalett, kjøkken og stue. Der er det store muligheter for barna å oppleve naturen, gå turer, utendørsprosjekter og være ute i all slags vær.

Verdigrunnlag og mål

Alle barn er unike og barnehagen legger vekt på respekt for menneskeverd og forskjellighet i et inkluderende oppvekst- og opplæringsmiljø.

Barnehagen legger vekt på å fremme barns egenverd, toleranse, likeverd og anerkjennelse for alle i barnehagens felleskap.

Positivt samspill og sosialisering er hovedmål for barnehagen.

Alle barna skal lære å forholde seg til normer, verdier og livsmønster i barnehagen og samfunnet, og utvikle ferdigheter i å omgå andre, mestre selvstendighet og medvirkning og ta medansvar for seg selv og andre.

Barnehagen legger vekt at hvert enkelt barn skal få mulighet til å utvikle seg i forhold til sitt modenhetsnivå og fra der de nå befinner seg utviklingsmessig.

Satsingsområder

  • Omsorg og barns medvirkning
  • Lek og læring
  • Samspill, språk og  kommunikasjon
  • Kulturell og sosial kompetanse

Åpen dag.

29. januar 2024

Trenger barnet ditt barnehageplass fra august 2024? Vi har ledige plasser hos oss fra august.

Onsdag 7. februar 2024 ønsker vi velkommen til besøksdag her hos oss mellom klokken 10 og 14. Om det ikke passer for dere denne dagen, ta gjerne kontakt så kan vi avtale en annen dag.

Her finner du oss!

🙂