"Barna i Vekstbarnehagen skal oppleve glede, utfordringer og positivt samspill i et trygt og inkluderende miljø som fører til vekst.

Egenverd

Toleranse

Likeverd

Anerkjennelse

Vekstbarnehagen er en liten privat barnehage som ligger i Årengveien 1b.

Barnehagen har to avdelinger, Snipp med barn alderen 3-6, og Snapp med barn i alderen 1-3 år.

Storebarnsavdelingen (Snipp)  har 18 barn fra 2-6 år og småbarnsavdelingen (Snapp) har 9 barn fra 1-3 år. Tilsammen 27 barn.

Vi disponerer også et uteområdet /naturområde og lokaler tilhørende Nes Hageby Vel, Grønsundåsen 7. Dette er en tidligere barnepark med et stort område hvor vi har en gapahuk, en grillhytte og et lite hus med toalett og oppholdsrom.

Vi er en liten og trivelig barnehage med fornøyde foreldre og glade barn. Barnehagen har erfarne og stabile ansatte. Vi har små oversiktlige barnegrupper med gode muligheter til å følge opp hvert enkelt barn.

Verdigrunnlag og mål

Alle barn er unike og barnehagen legger vekt på respekt for menneskeverd og forskjellighet i et inkluderende oppvekst- og opplæringsmiljø.

Barnehagen legger vekt på å fremme barns egenverd, toleranse, likeverd og anerkjennelse for alle i barnehagens felleskap.

Positivt samspill og sosialisering er hovedmål for barnehagen.

Alle barna skal lære å forholde seg til normer, verdier og livsmønster i barnehagen og samfunnet, og utvikle ferdigheter i å omgå andre, mestre selvstendighet og medvirkning og ta medansvar for seg selv og andre.

Barnehagen legger vekt at hvert enkelt barn skal få mulighet til å utvikle seg i forhold til sitt modenhetsnivå og fra der de nå befinner seg utviklingsmessig.

Satsingsområder

  • Omsorg og barns medvirkning
  • Lek og læring
  • Samspill, språk og  kommunikasjon
  • Kulturell og sosial kompetanse

Det er ikke publisert noen nyheter ennå

Her finner du oss!

🙂