Organisering

Vekstbarnehagen er en liten privat barnehage som ligger på Nesbru i Asker kommune. Barnehagen tilhører Mellom-Nes skolekrets, med beliggenhet i nærheten av Landøya og Holmen. Vekstbarnehagen har lokaler i Årengveien 1b. I tillegg disponeres et naturområde og lokaler tilhørende Nes Hageby Vel, Grønsundåsen 7. Dette er en tidligere barnepark med et stort område hvor vi har en gapahuk, en grillhytte og et lite hus med toalett og oppholdsrom.

I 2024 er det to avdelinger (Snipp og Snapp) med inntil 30 barn i alderen 1- 6 år. Det er til sammen syv ansatte, og en styrer. Naturområdet «Snute» brukes hovedsakelig av barna i alderen 3 – 6 år, der barna deltar i lek og forskjellige natur aktiviteter.

Avdeling Snipp – Storebarnsavdeling

På avdelingen er det 18 barn fra 2 – 6 år og 3 ansatte. De voksne skal bygge positive relasjoner og tillit til barna, slik at barna opplever å bli sett i de situasjoner som oppstår i løpet av en dag. Dagsrutinene inneholder mye læring på utviklingsområdene, språklig, tankemessig, følelsesmessig, sosialt og personlig. I garderoben, under måltider, i samling og lek legges det til rette for læring på disse områdene med særlig vekt på dialog, selvstendighetstrening og problemløsning.

Språk er en naturlig del av dagen vår, og her er det gode samtaler og undring over ting som barna er opptatt av sentralt. Opplegget på storebarnsavdeling er forankret i rammeplan for norske barnehager med særlig vekt på omsorg, lek og læring. Rammeplanen er et verktøy for planlegging og gjennomføring av opplegget og er utgangspunkt for å kunne ivareta hvert enkelt barns forutsetninger. Det tilrettelegges for samhold, det og være en god venn, vise respekt, lytte og ta hensyn til hverandre. Hver dag har vi samlingsstund med åpningssang og opprop, snakker om dag og måned, ukas tema, hva som skal skje den dagen og en avslutningssang. 

Temaene i aktivitetsplanene følger fagområdene i Rammeplanen for barnehage. Formingsaktiviter er knyttet til disse temaene. Målet er at barna skal bli kjent med forskjellige teknikker og materialer for å lage forming og kunst. Barna vil også få kjennskap til miljøarbeid, og det legges særlig vekt på fagområdene kropp bevegelse og helse, natur, miljø og teknikk og nærmiljø og samfunn. Naturopplevelser er sentralt og det å leke og lære gjennom å være ute i variert natur, gir barna utfordringer både grov og finmotorisk.

Avdeling Snapp – Småbarnsavdeling

På småbarnsavdelingen er det 9 barn fra 1 – 3 år og 3 ansatte. De minste barna trenger nærhet, tid og et fang å krabbe opp i. Voksentetthet er viktig for de minste barna som har behov for trygge rammer, stabilitet og forutsigbarhet. De voksne skal møte barns grunnleggende behov og bygge nære positive relasjoner og tillit til barna, slik at barna opplever å bli ivaretatt i de situasjoner som oppstår i løpet av en dag, også situasjoner som er krevende for barna.

Det legges til rette for at barna får muligheter til å utvikle seg i samvær og lek med voksne og andre barn. Barna får delta i en rekke forskjellige aktiviteter tilpasset alders nivå. Det er en felles samling hver dag som starter med en fast sang og inneholder bevegelses leker, sang, musikk og dans. På snapp legges det vekt på trygghet og gode relasjoner. De lager mat hver dag, en aktivitet som barna er med på. De har formingsaktiviteter og mange forskjellige prosjektarbeid som havet, såing, årstidene og insekter. Temaene i aktivitetsplanen følger fagområdene i Rammeplanen for barnehage.

 

 

Verdigrunnlag og mål

Alle barn er unike og barnehagen legger vekt på respekt for menneskeverd og forskjellighet i et inkluderende oppvekst- og opplæringsmiljø.

Barnehagen legger vekt på å fremme barns egenverd, toleranse, likeverd og anerkjennelse for alle i barnehagens fellesskap.

Positivt samspill og sosialisering er hovedmål for barnehagen.

Alle barna skal lære å forholde seg til normer, verdier og livsmønster i barnehagen og samfunnet, og utvikle ferdigheter i å omgå andre, mestre selvstendighet og medvirkning og ta medansvar for seg selv og andre.

Barnehagen legger vekt på at hvert enkelt barn skal få mulighet til å utvikle seg i forhold til sitt modenhetsnivå og fra der de nå befinner seg.

Satsingsområder